top of page

Projecten

In de loop der jaren heb ik aan diverse, verschillende typen projecten meegewerkt of deze opgezet 

Een tweetal projecten die mij bijzonder dierbaar zijn, heb ik hieronder kort beschreven

Katadreuffe prijs

Toen ik in 2012 verkozen werd tot Docent van het Jaar aan de Universiteit Utrecht (UU) en ik naast een beeldje en oorkonde ook nog eens een geldbedrag mocht ontvangen, besloot ik iets terug te doen voor diegenen die me de oprijs bezorgd hadden: de studenten. Ik deed dat door de 'Katadreuffe prijs' in te stellen, een jaarlijkse prijs voor de "meest opmerkelijke rechtenstudent".

De KATADREUFFE-prijs (naar de hoofdpersoon uit het boek Karakter van F. Bordewijk) is verder opgezet en wordt jaarlijks uitgereikt in samenwerking met de JSVU en het Molengraaff Dispuut. De eerste uitreiking was op 4 september 2012 door een jury onder voorzitterschap van Prof. F.G.H. Kristen (UU): de winnaar in 2012 was Tom Booms.

In 2013 won Carrie van der Kroon, in 2014 ging de prijs naar Thom Wetzer, in 2015 won Anne-Jetske Schaap, in 2016 was Stijn van Deursen de winnaar en in 2017 werd Aart de Vries bekroond. De prijswinnaar voor 2018 bleek een duo te zijn: Myra Bledoeg en Eloe Boele van Hensbroek. In 2019 ging de prijs naar Margot Albert. De prijs voor het jaar 2020 ging naar Emilie Bartels, terwijl de prijs voor 2021 is uitgereikt aan Fabian Lips. In september 2022 volgde bekendmaking van de winnaar van 2022: Rana Kuseyri. In september 2023 reikte jury-voorzitter Prof. Bald de Vries de prijs uit aan Gamze Yakut.

​​

3587346.jpg

Civilologie

Mede initiatiefnemer, met Willem van Boom

Samen met Willem van Boom (RU) heb ik mij steeds sterk gemaakt voor een wat andere kijk op (de bestudering van) het privatrecht, te weten een een empirische georienteerde blik. We noemen dit Civilologie (analoog aan 'criminologie'). 

Met Willem ben ik aldus al enige jaren actief om de CIVILOLOGIE te promoten. Dit doen we onder andere via een boekenreeks, uitgegeven door BJu/Eleven Publishing, in afwisselend Nederlands en Engels.  

"In the CIVILOLOGY | CIVILOLOGIE series, the focus is on how private law works in real life. Rather than analysing private law from a strictly legal doctrinal perspective, this series encompasses the combined use of insights from social sciences – ranging from economics to psychology and sociology – in order to analyze the behavioural assumptions underlying private law, to understand the effects it has on individuals, organisations and businesses and to appreciate the impact of both assumptions and effects on policymakers, legislatures and courts. The CIVILOLOGY | CIVILOLOGIE series is edited by Willem van Boom (Erasmus Law School) and Ivo Giesen (Utrecht School of Law). "

Zo verscheen in 2012 het boek Civilologie: opstellen over empirie en privaatrecht (BJu 2012) onder redactie van Van Boom, Giesen & Smits, en in dezelfde reeks verscheen tevens het boek Judicial Decision Making in Civil Law onder redactie van Giard (Eleven publishing 2012), waaraan ik zelf een bijdrage leverde.

Ook hebben we, met Albert Verheij (Groningen), het boek Gedrag & Privaatrecht doen verschijnen,waarin deze benadering is toegepast op diverse leerstukken uit het privaatrecht. Op 18 september 2013 verscheen de uitgebreide 2e druk van dit boek, onder de titel Capita Civilologie. Handboek Empirie en Privaatrecht) als deel 6 in de reeks. Inmiddels is deel 10 van de reeks verschenen in 2023 en deel 11 zal begin 2024 verschijnen.

In 2017 ben ik binnen Ucall gestart met de projectgroep Ucall's Empire, welke zich de komende jaren via kleinere en grotere projecten gaat richten op de empirische benadering van het recht, o.a. via een bundel over rechterlijke assumpties (verschenen in 2019), en via het project 'Opvattingen onderzoeken' (2021). Een derde project (werktitel: rechtvaardig redresseren) is onderweg; het boek zal in het voorjaar van 2024 verchijnen.

In 2018 verscheen bovendien een studie waarin Van Boom en ik de opkomst van de civilologie in de laatste 10 jaar proberen te analyseren en duiden. Ook was ik tijdelijk lid van de (2e) NWO Werkgroep Stimulering ELS welke beoogt de empirische bestudering van het recht van een impuls te voorzien. Daarin voorziet ook het Utrechtse deel van de sectorplan Rechtsgeleerdheid, via de ERI groep. Deze staat vanuit de UU onder leiding van Prof. Sonja Bekker.

series-civilogie_w405.png
bottom of page