Ivo Giesen

Welkom op de website van Ivo Giesen, Hoogleraar Privaatrecht aan het Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht en UCALL (Utrecht Centre for Accountability and Liability Law), tevens Hoofd van het Departement Rechtsgeleerdheid van de UU en vice-president van de KNAW

 Nieuws

 • Eind 2022 verscheen bij uitgever Paris (Zutphen) het preadvies voor de VBR dat ik samen met collega Elbert de Jong schreef
 • Op 8 juli 2022 verzorgde ik een keynote op het congres van de Hoge Raad ter ere van het tienjarig bestaan van de Wet prejudiciele vragen aan de Hoge Raad; de congresbundel verschijnt in het voorjaar van 2023
 • In het voorjaar verschijnt een artikel dat ik met Stijn van Deursen schreef in een boek ter ere van de 30e verjaardag van het nieuwe BW (in 2022) 
 • Onder de titel Ucall's Empire wordt inmiddels gewerkt aan een derde empirisch-juridisch project; eind 2023 hopen we de resultaten te presenteren
 • Per maart 2022 ben ik benoemd tot lid van het bestuur van de Ius Commune Onderzoeksschool, gevestigd aan de UM 
 • Met Elbert de Jong werk ik sinds najaar 2018 mee aan een nieuw project van de Common Core Group (Trento), dit maal over Zorgplichten
 • In mei 2020 verscheen Rechtsvorming in het Privaatrecht (Mon BW A-3) bij Wolters Kluwer, Deventer.
 • Vanaf 1 september 2021 ben ik als vice-president, tevens algemeen secretaris, lid van het bestuur van de KNAW 
 • Voor andere publicaties, zie onder Publicaties
 • Mijn Blogs zijn te vinden via Ucall Blog | Blog van het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law  en via  Montaigne Centrum Blog | UU (montaignecentre.com)  
 • Zie ook de Agenda op deze site

Welkom

Op deze site vindt u nieuws, publicaties, projecten en verwijzingen van en door Ivo Giesen. 

NB: de gegevens op deze site worden in beginsel ongeveer elke zes maanden bijgewerkt, en nee, de meeste foto's zijn niet heel recent genomen